Month: March 2015

Uncategorized

มาเรียน iOS ไปด้วยกัน [Day 25] : Ready for submit to App Store

เวลามันช่างผ่านพ้นไปไวเหมือนโกหก รู้สึกตัวอีกทีกลายเป็นว่านี่กอล์ฟห่างหายไปจากการอัปเดตบล็อกไปเกือบสองเดือนเต็ม ๆ เหตุเพราะทั้งงานประจำที่ออฟฟิศยุ่งด้วยและเร่งทำแอป wordy ให้สมบูรณ์ทั้งของ...