Tag: docker

Coding

ติดตั้ง Docker บน Ubuntu 16.10

Docker คือ แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เรารันแอปพลิเคชันอื่นได้ง่าย ๆ โดยจัดการครอบสิ่งที่เรียกว่า container ซึ่งก็ตรงตัวเลย คือมี กล่องบรรจุแอปพลิเคชันอื่นไว้เฉพาะตัว แต่ละตัวก็ทำงานภายใต้กล่องบรรจุของตัวเอง ดูเผิน ๆ ก็เหมือนกับเป็น Virtual machine นั่นแหละ แต่ในเชิงลึกก็ดีกว่าหลายจุดทีเดียว เช่นเบากว่า แบ่งปันทรัพยาการได้ยืดหยุ่นกว่าไม่ใช่จองไปให้เครื่องหนึ่ง ๆ ซะทั้งหมดในคราวเดียว เป็นต้น