- wordyguru.com

สวัสดี

กุมภาพันธ์

2

ชื่อเดือนที่ ๒ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคม มี ๒๘ หรือ ๒๙ วัน, (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๑๑ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนเมษายน. (ป. กุมฺภ = หม้อ + อาพนฺธ = ผูก = เดือนที่อาทิตย์มาสู่ราศีกุมภ์)

เดือนที่ 2 ของปี

อักษรย่อ

ก.พ.

Cream Section Separator

อ่านว่า

กุม-พา-พัน