Tag: ความเสี่ยง

Forex

ประสบการณ์หาเงินหนึ่งหมื่นภายในสองสัปดาห์

ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าบทความนี้เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่สูงมาก และอยู่นอกตำราการลงทุนทั้งหมดทั้งมวลอย่างสิ้นเชิงนะครับ ถ้าจะตีความดี ๆ บทความนี้ค่อนไปทางการเล่นการพนันเลยทีเดียว