แปลง JSON string เป็น Class ที่พร้อมใช้กับ C#

พอดีจะต้องประมวณผลกับ JSON บนโปรเจกต์ .Net – C# แล้วทีนี้ JSON ที่ต้องเอามาใช้นี่มีหลายชั้นมาก แค่มองผ่าน ๆ ก็ต้องปาดเหงื่อกันเลยทีเดียว แล้วจะมานั่งสร้าง class model ไว้รองรับทั้งหมด นอกจากจะเหนื่อยและลายตาแล้ว โอกาสผิดก็สูงด้วย แต่โชคดีที่โลกใบนี้มีคนใจดีทำตัวช่วยออกมาให้เรื่องนี้สบาย

พระเอกขี่ม้าขาว

พระเอกผู้นี้มานามว่า Json2CSharp หลักการทำงานมันง่ายมาก แค่เอา JSON String ทั้งหมดที่ valid ไปวาง เสร็จแล้วก็รอเอา Class model ที่ generate ออกมาในภาษา c# ให้ไปใช้งานต่อได้เลย

 

มาลองทำกันดูเลย

1. เตรียม JSON string ต้นฉบับ ให้ลองไปเอาตัวอย่างได้ที่ http://jsonapi.org/

{
 "links": {
  "self": "http://example.com/articles",
  "next": "http://example.com/articles?page[offset]=2",
  "last": "http://example.com/articles?page[offset]=10"
 },
 "data": [
  {
   "type": "articles",
   "id": "1",
   "attributes": {
    "title": "JSON API paints my bikeshed!"
   },
   "relationships": {
    "author": {
     "links": {
      "self": "http://example.com/articles/1/relationships/author",
      "related": "http://example.com/articles/1/author"
     },
     "data": {
      "type": "people",
      "id": "9"
     }
    },
    "comments": {
     "links": {
      "self": "http://example.com/articles/1/relationships/comments",
      "related": "http://example.com/articles/1/comments"
     },
     "data": [
      {
       "type": "comments",
       "id": "5"
      },
      {
       "type": "comments",
       "id": "12"
      }
     ]
    }
   },
   "links": {
    "self": "http://example.com/articles/1"
   }
  }
 ],
 "included": [
  {
   "type": "people",
   "id": "9",
   "attributes": {
    "first-name": "Dan",
    "last-name": "Gebhardt",
    "twitter": "dgeb"
   },
   "links": {
    "self": "http://example.com/people/9"
   }
  },
  {
   "type": "comments",
   "id": "5",
   "attributes": {
    "body": "First!"
   },
   "relationships": {
    "author": {
     "data": {
      "type": "people",
      "id": "2"
     }
    }
   },
   "links": {
    "self": "http://example.com/comments/5"
   }
  },
  {
   "type": "comments",
   "id": "12",
   "attributes": {
    "body": "I like XML better"
   },
   "relationships": {
    "author": {
     "data": {
      "type": "people",
      "id": "9"
     }
    }
   },
   "links": {
    "self": "http://example.com/comments/12"
   }
  }
 ]
}

2. เปิดเว็บ http://json2csharp.com/

3. นำ JSON string ไปวางไว้ที่ช่องว่าง แล้วกด Generate

4. ผลลัพธ์ได้เป็น C# class พร้อมใช้แล้ว

public class Links
{
  public string self { get; set; }
  public string next { get; set; }
  public string last { get; set; }
}

public class Attributes
{
  public string title { get; set; }
}

public class Links2
{
  public string self { get; set; }
  public string related { get; set; }
}

public class Data
{
  public string type { get; set; }
  public string id { get; set; }
}

public class Author
{
  public Links2 links { get; set; }
  public Data data { get; set; }
}

public class Links3
{
  public string self { get; set; }
  public string related { get; set; }
}

public class Datum2
{
  public string type { get; set; }
  public string id { get; set; }
}

public class Comments
{
  public Links3 links { get; set; }
  public List data { get; set; }
}

public class Relationships
{
  public Author author { get; set; }
  public Comments comments { get; set; }
}

public class Links4
{
  public string self { get; set; }
}

public class Datum
{
  public string type { get; set; }
  public string id { get; set; }
  public Attributes attributes { get; set; }
  public Relationships relationships { get; set; }
  public Links4 links { get; set; }
}

public class Attributes2
{
  public string __invalid_name__first-name { get; set; }
  public string __invalid_name__last-name { get; set; }
  public string twitter { get; set; }
  public string body { get; set; }
}

public class Links5
{
  public string self { get; set; }
}

public class Data2
{
  public string type { get; set; }
  public string id { get; set; }
}

public class Author2
{
  public Data2 data { get; set; }
}

public class Relationships2
{
  public Author2 author { get; set; }
}

public class Included
{
  public string type { get; set; }
  public string id { get; set; }
  public Attributes2 attributes { get; set; }
  public Links5 links { get; set; }
  public Relationships2 relationships { get; set; }
}

public class RootObject
{
  public Links links { get; set; }
  public List data { get; set; }
  public List included { get; set; }
}

 

โอเคครับได้วิธีง่าย ๆ ให้เอาไปใช้งานได้แล้ว ประหยัดเวลาไปได้มากโขเลยหล่ะครับ 🙂 หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ