แปลง JSON string เป็น class ที่พร้อมใช้กับ C# ด้วย Visual Studio

วันก่อนเขียนบทความเรื่อง แปลง JSON STRING เป็น CLASS ที่พร้อมใช้กับ C# ไป แล้วก็มีกัลยาณมิตรได้เข้ามาแนะนำแจ้งว่า วิธีแปลง JSON string เป็น class นี่ สามารถทำได้ง่าย ๆ บน Visual Studio ได้เลยนะ ผมเองก็ถึงกับนั่งอึ้งว่ามันง่ายมากเลย แถมทียังแปลง XML เป็น class ได้ด้วย และแปลงทั้ง JSON, XML เป็น class สำหรับ VB.Net ได้อีกด้วยนะ

Feature ที่ว่านั้นชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไร

มันมีชื่อว่า Paste Special ที่ซ่อนตัวอยู่ในเมนูบาร์ภายใต้เมนู Edit อีกที หน้าตาก็ตามภาพเลยครับ

มาลองทำกันดูเลย

ขี้เกียจพิมพ์อะไรเยอะละ เอาเป็นว่าไปลองทำตามกันได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้เลยครับ

1. เตรียม JSON string ต้นฉบับ ให้ลองไปเอาตัวอย่างได้ที่ http://jsonapi.org/

{
 "links": {
  "self": "http://example.com/articles",
  "next": "http://example.com/articles?page[offset]=2",
  "last": "http://example.com/articles?page[offset]=10"
 },
 "data": [
  {
   "type": "articles",
   "id": "1",
   "attributes": {
    "title": "JSON API paints my bikeshed!"
   },
   "relationships": {
    "author": {
     "links": {
      "self": "http://example.com/articles/1/relationships/author",
      "related": "http://example.com/articles/1/author"
     },
     "data": {
      "type": "people",
      "id": "9"
     }
    },
    "comments": {
     "links": {
      "self": "http://example.com/articles/1/relationships/comments",
      "related": "http://example.com/articles/1/comments"
     },
     "data": [
      {
       "type": "comments",
       "id": "5"
      },
      {
       "type": "comments",
       "id": "12"
      }
     ]
    }
   },
   "links": {
    "self": "http://example.com/articles/1"
   }
  }
 ],
 "included": [
  {
   "type": "people",
   "id": "9",
   "attributes": {
    "first-name": "Dan",
    "last-name": "Gebhardt",
    "twitter": "dgeb"
   },
   "links": {
    "self": "http://example.com/people/9"
   }
  },
  {
   "type": "comments",
   "id": "5",
   "attributes": {
    "body": "First!"
   },
   "relationships": {
    "author": {
     "data": {
      "type": "people",
      "id": "2"
     }
    }
   },
   "links": {
    "self": "http://example.com/comments/5"
   }
  },
  {
   "type": "comments",
   "id": "12",
   "attributes": {
    "body": "I like XML better"
   },
   "relationships": {
    "author": {
     "data": {
      "type": "people",
      "id": "9"
     }
    }
   },
   "links": {
    "self": "http://example.com/comments/12"
   }
  }
 ]
}

2. เปิด Visual Studio ขึ้นมา ถ้ายังไม่มีก็โหลดและติดตั้งให้เสร็จเองนะครับ (ฮา)

3. เลือกเมนู File -> New -> File แล้วเลือก C# Class และกด Open

4. ลบ Initial code ออกจากไฟล์ให้หมด

5. เลือกเมนู Edit-> Paste Special -> Paste JSON As Classes

6. ผลลัพธ์ได้เป็น C# class พร้อมใช้แล้ว

public class Rootobject
{
  public Links links { get; set; }
  public Datum[] data { get; set; }
  public Included[] included { get; set; }
}

public class Links
{
  public string self { get; set; }
  public string next { get; set; }
  public string last { get; set; }
}

public class Datum
{
  public string type { get; set; }
  public string id { get; set; }
  public Attributes attributes { get; set; }
  public Relationships relationships { get; set; }
  public Links3 links { get; set; }
}

public class Attributes
{
  public string title { get; set; }
}

public class Relationships
{
  public Author author { get; set; }
  public Comments comments { get; set; }
}

public class Author
{
  public Links1 links { get; set; }
  public Data data { get; set; }
}

public class Links1
{
  public string self { get; set; }
  public string related { get; set; }
}

public class Data
{
  public string type { get; set; }
  public string id { get; set; }
}

public class Comments
{
  public Links2 links { get; set; }
  public Datum1[] data { get; set; }
}

public class Links2
{
  public string self { get; set; }
  public string related { get; set; }
}

public class Datum1
{
  public string type { get; set; }
  public string id { get; set; }
}

public class Links3
{
  public string self { get; set; }
}

public class Included
{
  public string type { get; set; }
  public string id { get; set; }
  public Attributes1 attributes { get; set; }
  public Links4 links { get; set; }
  public Relationships1 relationships { get; set; }
}

public class Attributes1
{
  public string firstname { get; set; }
  public string lastname { get; set; }
  public string twitter { get; set; }
  public string body { get; set; }
}

public class Links4
{
  public string self { get; set; }
}

public class Relationships1
{
  public Author1 author { get; set; }
}

public class Author1
{
  public Data1 data { get; set; }
}

public class Data1
{
  public string type { get; set; }
  public string id { get; set; }
}

 

เป็นไงหล่ะ ง่ายสุด ๆ เลย ไม่ต้องเมื่อยนั่งพิมพ์เองทั้งหมดประหยัดเวลา จะได้เอาเวลานั่งค้น stackoverflow ได้เยอะขึ้น 😛 หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ